bếp điện từ

Bếp Điện Từ KF- 073II

Giá niêm yết :11.880.000  8.316.000 

Bếp Điện Từ KF-EG901IH

Giá niêm yết :22.800.000  15.960.000 

Bếp Điện Từ KF-EG902IH

Giá niêm yết :23.800.000  16.660.000 

Bếp Điện Từ KF-FL108

Giá niêm yết :20.800.000  14.560.000 

Bếp Điện Từ KF-FL68IC

Giá niêm yết :16.800.000  11.760.000 

Bếp Điện Từ KF-HMG5II

Giá niêm yết :23.800.000  16.660.000 

máy hút mùi

Máy hút mùi Âm Đá Kaff KF-AT900

Giá niêm yết :42.800.000  29.960.000 

Máy hút mùi âm tủ Kaff KF-TL600

Giá niêm yết :5.380.000  3.766.000 

Máy hút mùi âm tủ Kaff KF-TL60H

Giá niêm yết :4.780.000  3.346.000 

Máy hút mùi âm tủ Kaff KF-TL700

Giá niêm yết :5.680.000  3.976.000 

Máy hút mùi âm tủ Kaff KF-TL70H

Giá niêm yết :4.980.000  3.486.000 

Máy hút mùi âm tủ Kaff KF-TL800

Giá niêm yết :6.180.000  4.326.000 

Bếp gas âm KAFF KF-208I

Giá niêm yết :4.350.000  3.045.000 

Bếp gas âm KAFF KF-212

Giá niêm yết :5.480.000  3.836.000 

Bếp gas âm KAFF KF-216

Giá niêm yết :6.480.000  4.536.000 

Bếp gas âm KAFF KF-218

Giá niêm yết :6.680.000  4.676.000 

Bếp gas âm KAFF KF-219

Giá niêm yết :4.280.000  2.996.000 

Bếp gas âm KAFF KF-228

Giá niêm yết :5.080.000  3.556.000 

Bếp gas âm KAFF KF-312

Giá niêm yết :6.280.000  4.396.000 

Bếp gas âm KAFF KF-321

Giá niêm yết :4.380.000  3.066.000 

Lò hấp kaff KF-MC34L

Giá niêm yết :13.600.000  9.520.000 

Lò hấp kaff KF-OSM44L

Giá niêm yết :21.800.000  15.260.000 

Lò hấp kaff KF-T90M

Giá niêm yết :17.800.000  12.460.000 

Lò nướng kaff KF- MC02

Giá niêm yết :10.800.000  7.560.000 

Lò nướng kaff KF-901

Giá niêm yết :14.600.000  10.220.000 

Lò nướng kaff KF-BI75SLIM

Giá niêm yết :27.800.000  19.460.000 

Lò nướng kaff KF-BI75TFT

Giá niêm yết :29.800.000  20.860.000 

Lò nướng kaff KF-IK60850

Giá niêm yết :36.800.000  25.760.000 

Máy rửa chén âm toàn phần KF-BISMS8

Giá niêm yết :18.800.000  13.160.000 

Máy rửa chén âm toàn phần kaff KF-BISW800

Giá niêm yết :18.600.000  13.020.000 

Máy rửa chén âm toàn phần Kaff KF-BISW12

Giá niêm yết :28.800.000  20.160.000 

Máy rửa chén bán âm kaff KF-D65ERIS

Giá niêm yết :32.800.000  22.960.000 

Máy rửa chén bán âm kaff KF-A45UVTFT

Giá niêm yết :28.800.000  20.160.000 

Máy rửa chén bán âm kaff KF-S770TFTB

Giá niêm yết :24.800.000  17.360.000 

Máy rửa chén bán âm kaff KF-S770TFTS

Giá niêm yết :24.800.000  17.360.000 

Máy rửa chén bán âm kaff KF-SW800

Giá niêm yết :16.800.000  11.760.000 

Chậu rửa bát INOX KAFF KF-HMD9045BI

Giá niêm yết :7.080.000  4.956.000 

Chậu rửa INOX KAFF KF-8245C

Giá niêm yết :6.680.000  4.676.000 

Chậu rửa INOX KAFF KF-D-HM10045

Giá niêm yết :12.800.000  8.960.000 

Chậu rửa INOX KAFF KF-HM10045

Giá niêm yết :11.800.000  8.260.000 

Chậu rửa INOX KAFF KF-HM6045 / KF-HM6045BI

Giá niêm yết :4.880.000  3.416.000 

Chậu rửa INOX KAFF KF-HM8245C

Giá niêm yết :6.880.000  4.816.000 

Chậu rửa INOX KAFF KF-HM8245L

Giá niêm yết :6.680.000  4.676.000 

Chậu rửa INOX KAFF KF-HMS8245 / KF-GMS8245

Giá niêm yết :6.980.000  4.886.000 

đèn diệt côn trùng

Đèn diệt côn trùng DS-D152I

Giá niêm yết :3.608.182  3.608.146 

Đèn diệt côn trùng DS – D152GI

Giá niêm yết :3.115.455  3.115.424 

Đèn diệt côn trùng DS – D202

Giá niêm yết :3.361.818  3.361.784 

Đèn diệt côn trùng DS – D6

Giá niêm yết :554.545  554.539 

Đèn diệt côn trùng DS – D62

Giá niêm yết :619.091  619.085 

Đèn diệt côn trùng DS-D102G

Giá niêm yết :1.989.091  1.989.071 

Đèn diệt côn trùng DS-D152G

Giá niêm yết :2.434.545  2.434.521 

Đèn diệt côn trùng DS-D152GI2

Giá niêm yết :3.353.636  3.353.602 

cẩm nang