Hiển thị tất cả 10 kết quả

Lò hấp kaff KF-MC34L

Giá niêm yết :13.600.000  9.520.000 

Lò hấp kaff KF-OSM44L

Giá niêm yết :21.800.000  15.260.000 

Lò hấp kaff KF-T90M

Giá niêm yết :17.800.000  12.460.000 

Lò nướng kaff KF- MC02

Giá niêm yết :10.800.000  7.560.000 

Lò nướng kaff KF-901

Giá niêm yết :14.600.000  10.220.000 

Lò nướng kaff KF-BI75SLIM

Giá niêm yết :27.800.000  19.460.000 

Lò nướng kaff KF-BI75TFT

Giá niêm yết :29.800.000  20.860.000 

Lò nướng kaff KF-IK60850

Giá niêm yết :36.800.000  25.760.000 

Lò nướng kaff KF-ST56LXR

Giá niêm yết :29.600.000  20.720.000 

Lò nướng kaff KF-T90S

Giá niêm yết :20.800.000  14.560.000